Ispis

Sudjelujte u sto?arskom programu agroturizma

Životinjski svijet otoka Bra?a bogat je i zanimljiv, iako na prvi pogled manje uo?ljiv od biljnog svijeta.

Od doma?ih životinja najuo?ljivije su koze, po kojima je još u anti?ko doba otok Bra? bio hvaljen. Važnu gospodarsku ulogu od davnina imaju i ovce, od ?ijeg se mlijeka u mjestima u unutrašnjosti otoka pravi poznati bra?ki sir.

Po oto?kim puteljcima i stazama ?esto se sre?u konji, a posebno ?ete se ugodno iznenaditi ukoliko se susretnete s poludivljim konjima na visoravnima isto?nog dijela otoka, koji žive slobodno i u skupinama. Zanimljivo je napomenuti kako ih sami vlasnici puštaju na visoravan da žive u skupinama, u periodima kada ih ne koriste kao ispomo? u poljima.

Uz  konje na otoku ?emo ?esto susreti mazge i mule, križance konja i magaraca.

Drugi sisavci koji žive u prirodi na otoku su doma?i i poljski miš, puh (glis), zec te kuna bjelica.