Hotel Bra?ka Perla

Hotel Bra?ka Perla

Rezervirajte luksuzni apartmanski smještaj u Supetru na otoku Bra?u Hotelski smještaj Bra?ka Perla u Supetru na otoku Bra?u pod svojim okriljem nudi: 6 o?aravaju?ih apartmana i 5 soba...
više...

Gratis putovanje u Hrvatsku

Gratis putovanje u Hrvatsku

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International su pripremili za Vas cijenjeni gosti posebnu ponudu.Blue...
više...

TwitterFacebook
Ispis

Proizvodnja eko-hrane ne zaga?uje ni tlo ni vodu

Organski uzgojena hrana neusporedivo je boljeg i prirodnijeg okusa, jer na tržište dolazi svježija. Osim što ?uva ljudsko zdravlje, neupitna prednost eko-hrane sastoji se i u o?uvanju okoliša, jer takva proizvodnja ne zaga?uje ni tlo ni vodu.

Najvažnija zna?ajka ekološkog uzgoja jest ta što zabranjuje upotrebu ve?ine mineralnih gnojiva i gotovo svih pesticida, a zabranjena je i uporaba genetski izmijenjenih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove.

Umjetna gnojiva u ekološkoj proizvodnji zamjenjuju se organskim gnojivima, dok se korov uklanja mehani?kim putem.

Umjesto pesticida, koristi se održavanje više biljnih i životinjskih vrsta zajedno, jer se na taj na?in smanjuje pojava šteto?ina.

Tako?er se radi i na prirodnoj otpornosti biljaka kao prevenciji protiv šteto?ina i bolesti.

Tako kao preventiva, ali i za lije?enje biljaka, služe ekološki proizvodi na bazi aromati?nog bilja, propolisa, ulja, sapuna i sl., pa biljke tretirane takvim preparatima imaju bujnije liš?e te ve?e prinose bolje kvalitete.

Email:
Naslov:
Poruka:
Koliko ima godišnjih doba? Anti-spam odgovor je 4