Hotel Bra?ka Perla

Hotel Bra?ka Perla

Rezervirajte luksuzni apartmanski smještaj u Supetru na otoku Bra?u Hotelski smještaj Bra?ka Perla u Supetru na otoku Bra?u pod svojim okriljem nudi: 6 o?aravaju?ih apartmana i 5 soba...
više...

Gratis putovanje u Hrvatsku

Gratis putovanje u Hrvatsku

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International su pripremili za Vas cijenjeni gosti posebnu ponudu.Blue...
više...

TwitterFacebook
Ispis

Sudjelujte u uzgoju i proizvodnji u agroturizmu od travnja do listopada

S obzirom da je agroturizam Bra?ka Perla zatvoren tijekom zime, u tim mjesecima staje i proizvodnja, ali ne i održavanje i briga za biljni i životinjski svijet.

Ipak, u agroresortu je najživlje izme?u travnja i listopada, kada, osim osoblja, i gosti sudjeluju u uzgoju i proizvodnji.

Kako pojedine kulture sazrijevaju u razli?ito vrijeme, pa se tijekom godine koncentriramo na razli?ite aktivnosti oko uzgoja, na Bra?koj Perli je uvijek zanimljivo i zabavno.

Listopad je mjesec kada je naša pažnja najviše usmjerena na branje maslina i njihovu preradu u ulje, s tim da plodove za jelo postupno beremo u prvoj polovici mjeseca, a plodove koje uberemo krajem mjeseca prera?ujemo u ulje. U vinogradu vršimo jesensku obradu i gnojidbu, što je nakon berbe grož?a osnovni i najvažniji posao. Tako?er obavljamo pripremu za jesensku sadnju novih vo?aka, a mlada stabla zašti?ujemo od glodavaca. U vo?njaku sadimo nove vo?ke i obavljamo prihranjivanje, dok povrtnjak obra?ujemo za kulture koje ?e se odmah sijati i saditi. Po zemlji razbacujemo stajski gnoj ili kompost, a dozrijelo povr?e skladištimo i konzerviramo za dugotrajnu zimu. Po?injemo sa sjetvom boba-mahunara i nastavljamo sa mrkvom, peršinom i špinatom. Od mladica sadimo ?ešnjak, luk (kapulu), salatu, radi?, arti?oku, luk srebrenac i kelj.
U rujnu pregledavamo grož?e te utvr?ujemo stupanj sladora i zdravstveno stanje, pa odre?ujemo dan berbe. Prije berbe ure?ujemo vinograd, kako bi berba bila što lakša i veselija, a prerada grož?a brža. Ukoliko je potrebna gnojidba stajnjakom, dopremamo ga za jesensku gnojidbu. Berba grož?a i njegova prerada plod su uloženog truda tijekom godine, stoga i jedno i drugo treba obaviti tako da mlado vino bude i nagrada i užitak. Prema potrebi vršimo zaštitu povr?a od nametnika. Prekopavamo tlo za sadnju novih kultura i sijemo mrkvu, peršin, salatu i matovilac. Tako?er sadimo ?ešnjak, salatu, radi?, endiviju, arti?oku, poriluk, luk srebrenac, kozjak i ljutiku.
Tijekom kolovoza vinograd posebno štitimo od pepelnice i sive plijesni. Potkraj mjeseca obavljamo prikra?ivanje mladica, a rane i stolne sorte odlistavamo te postavljamo mreže koje ih štite od ptica i kukaca. Mladice prema potrebi vežemo, uklanjamo korove te održavamo op?u urednost vinograda. U kolovozu je poja?an napad nametnika i na povr?e, pa je potrebno vršiti redovitu zaštitu, ali i više zalijevati, jer se tlo sve više suši. Poslije berbe kultura prekopavamo tlo, pa sijemo blitvu, mrkvu, peršin, grah-mahunar, salatu, radi?, endiviju, špinat, poriluk, luk srebrenac, matovilac i kineski kupus. Od mladica sadimo cvjeta?u, brokulu, kupus, kelj, kelj pup?ar, salatu, radi?, endiviju, raštiku, korabicu, poriluk i ljutiku. U masliniku obavljamo ljetni rez masline, tj. zaštitu od suše, a u vo?njaku beremo ljetne vrste vo?a. Sušimo roga?, smokvu i badem.
Uz stalnu zaštitu prema uputama antiperonosporne službe, u vinogradu vežemo mladice, a potkraj mjeseca obavljamo i zelenu rezidbu. Tlo uglavnom prekopamo plitko, kako bi se sprije?ilo isparavanje i sa?uvala vlaga. Njegujemo posa?ene cijepove, a posebno pazimo na uklanjanje brandusa. I u srpnju pripremamo tlo za sjetvu i sadnju povr?a, koje zašti?ujemo prema stanju i napadima nametnika. Nakon obranih kultura, prekopavamo tlo te okopavamo, plijevimo i prihranjujemo povr?e, što se redovito ?ini poslije zalijevanja ili kiše. Kako bismo ponovno uzgojili mladice, sijemo ciklu, mrkvu, peršin, kupus, kelj, grah-mahunar, cvjeta?u, salatu, radi?, endiviju, poriluk, podzemnu korabu, rotkvicu i korabicu, a sadimo uzgojene mladice kelja, kupusa, kelja pup?ara, cvjeta?e, brokule, salate, korabice, radi?a i poriluka. Sa maslina uklanjamo izdanke i štitimo je od maslinine mušice.

U lipnju beremo dozrijelo vo?e i povr?e, pa su svi gosti koji se tada na?u na Bra?koj Perli pozvani sudjelovati u berbi. Tako?er možete sudjelovati i u svakodnevnom plijevljenju i zalijevanju vo?njaka i povrtnjaka, u prekopavanju vrta nakon berbe te u sadnji novih mladica.
U svibnju provodimo zaštitu protiv svih nametnika na povr?u, posebice protiv plemenja?e luka (kapule) i raj?ice. Povr?e okopavamo, prihranjujemo i plijevimo korove te pripremamo tlo za sjetvu i sadnju novog povr?a. Od sjemena dobivenog iz mladica koje smo posadili u travnju, sijemo ciklu, mahunu, mrkvu, peršin, brokulu, kupus, kelj pup?ar (prokulicu), cvjeta?u, podzemnu korabu, rotkvicu, crni korijen, krastavac, tikvicu, korabicu, poriluk i salatu. Tako?er, ponovno sadimo uzgojene mladice: raj?icu, patli?an, brokulu, celer, salatu i poriluk. Ako je vrijeme sušno, povr?e više zalijevamo i to nakon sjetve, sadnje i ujutro, a okopavamo ve? postoje?e bilje. U vinogradu plijevimo i prskamo vinovu lozu, pri ?emu pazimo koje ?emo mladice ostaviti za idu?u godinu, bez obzira na to jesu li rodne ili nerodne. U vo?njaku su vo?ke u cvatu te ispod njih vršimo okopavanje i dohranu. U masliniku vršimo zaštitu od maslininog moljca prije cvatnje.
Prolje?e je vrijeme kada u vo?njaku obra?ujemo tlo i po potrebi ga gnojimo, a vršimo i pripremu za proljetnja prskanja. U povrtnjaku svakodnevno njegujemo sijano i sa?eno povr?e iz ranijeg razdoblja te ga prihranjujemo, a zemlju pripremamo za novu sjetvu. Travanj je i mjesec kada sadimo uzgojene mladice, i to: ciklu, dinju, lubenicu, raj?icu, mrkvu, papriku, brokulu, tikvicu, mahunu, krastavac, peršin, patlidžan, podzemnu korabu, rotkvicu, špinat, kupus, kelj, poriluk, crni korijen, korabicu, šparogu, krumpir, cvjeta?u, salatu, hren. U vinogradu sadimo cjepove u ve? pripravljene jame, dok u masliniku vršimo uništavanje korova.
Email:
Naslov:
Poruka:
Koliko ima godišnjih doba? Anti-spam odgovor je 4