Hotel Bra?ka Perla

Hotel Bra?ka Perla

Prenotate la sistemazione di lusso negli appartamenti a Supetar, sull'isola di Brac La sistemazione all'Hotel Bracka Perla a Supetar sull'isola di Brac dispone: di 6 incantevoli appartamenti...
informati di piu...

Gratuito viaggio in Croazia

Gratuito viaggio in Croazia

L'Hotel Bracka Perla la compagnia di navigazione Blue Line L'Hotel Bracka Perla la compagnia di navigazione Blue Line International hanno preparato per Voi gentili...
informati di piu...

TwitterFacebook
Stampa
Non ci sono traduzioni disponibili.

Vinarija Bra?ke Perle je spoj tradicionalnog i modernog na?ina prerade grož?a. Svaki gost, ukoliko to želi, ovdje može sudjelovati u cjelokupnom procesu proizvodnje vina, likerskih pi?a i rakije, od branja plodova do kona?nog proizvoda. Sudionici programa, uz zabavu i tradicionalne marende na kraju obuke, sa sobom mogu ponijeti proizvod koji su vlastoru?no napravili.

Vjerujemo kako ?ete uživati u Plavcu malom, vinu naše vlastite proizvodnje, ?ijem uzgoju, nakon Hvara, najbolje odgovara podru?je otoka Bra?a, gdje se i nastanio.

Sva vina podliježu strogim pravilima ekološkog uzgoja.

Povijest vinogradarstva na otoku Bra?u

Vinogradarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju zahvaljuju?i prvenstveno pogodnom zemljopisnom položaju i klimatskim uvjetima. Najpoznatija sorta u Dalmaciji je autohtoni Plavac mali. Njegova glavna karakteristika jest visoka koli?ina alkohola i še?era te vrlo primjetna koli?ina tanina. Najbolji vinogradi Plavca malog nalaze se na otocima Bra?u i Hvaru, te na poluotoku Pelješcu. Od ostalih crnih dalmatinskih vina, najpoznatiji su Dinga? i Postup s otoka Pelješca te Babi? iz Primoštena, a od bijelih vina najzna?ajniji su Pošip i Grk s otoka Kor?ule, Maraština s otoka Lastova te Kujundžuša, tipi?na vinska sorta i najpoznatije vino Imotske krajine. Naravno, ne smijemo izostaviti ni  prošek, izvanredno slatko desertno vino. Od ostalih vina koja se proizvode u Hrvatskoj, najpoznatiji su Graševina, Malvazija, Žlahtina i Traminac, koji je bio poslužen na krunidbi engleske kraljice Elizabete II.
Iliri su na ovim prostorima poznavali lozu ve? u bron?ano doba. Me?utim, pravi razvoj vinogradarstva u srednjoj Dalmaciji povezan je s osnivanjem prvih gr?kih naseobina na otocima, a dolaskom Rimljana u ove krajeve vinogradarstvo i vinarstvo su znatno unaprije?eni. Pretpostavlja se da i car Dioklecijan nije samo uživao u vinu, ve? se bavio povrtlarstvom i uzgojem vinove loze.

Nakon što su došli i naselili se u Dalmaciji, Hrvati su prihvatili uzgoj vinove loze i ubrzo u tome dostigli Rimljane, svoje u?itelje. S pojavom filoksere (žiloždere) u 19. st., opasnog nametnika vinove loze u vinogradima europskih država, poraslo je zanimanje za dalmatinska vina i po?inje njihov veliki izvoz u Francusku i druge zemlje. Me?utim, kada je ova bolest napala i lozu u srednjoj Dalmaciji, dolazi do masovnog uništenja vinograda. Najteže razdoblje u povijesti dalmatinskog vinogradarstva pogoršala je i tzv. vinska klauzula, odnosno povlašteni uvoz talijanskih vina. Od 1990.-ih godina ostvaruju se novi temelji za daljnji razvoj vinogradarstva, u prvom redu u obiteljskim podrumima koji s vinarijama postaju glavni pokreta?i razvoja.

Dalmatinska vina od sorti grož?a nastalih na ovom podru?ju visoko su cijenjena još od drevnih vremena, jer su zbog prilago?enosti tlu i klimatskim uvjetima autohtone sorte grož?a davale puno bolju kvalitetu vina od novopridošlih. U dalmatinskim vinima uživali su glasoviti istraživa? Marko Polo, ugarski kralj Bela IV., u Be?u Franjo Josip, a u novije vrijeme ameri?ki predsjednik Jimmy Carter te papa Ivan Pavao II., kao i brojne okrunjene glave u mnogim zemljama svijeta gdje su se ona izvozila.

Viticoltura in Croazia ha una lunga tradizione soprattutto grazie alla favorevole posizione geografica e le condizioni climatiche. La piů famosa varietŕ di vino č nativo Plavac mali della Dalmazia. La sua caratteristica principale č l'alto livello di alcool e zucchero e una quantitŕ notevole di tannino. I vigneti migliori di Plavac sono sull’isole di Brac e Hvar, e sulla penisola Peljesac. Fra gli altri vini neri dalmati, sono conosciuti Dinga? e Postup dall'isola di Peljesac e Babi? da Primosten, e tra i vini bianchi sono piů importanti Pošip e Grk dell'isola di Korcula, Maraština da Lastovo e Kujundžuša, il tipico vitigno e dalla regione vinicola Imotski. Naturalmente, non dobbiamo tralasciare alcuna Prosecco, un vino da dessert straordinariamente dolce. Fra gli altri vini prodotti in Croazia, sono noti Graševina, Malvasia, Žlahtina e Traminac, che era servito per l'incoronazione della regina Elisabetta II.

Gli Illiri giŕ conoscevano la vite nell'etŕ del bronzo. Tuttavia, il reale sviluppo della viticoltura in Dalmazia centrale č associata con la creazione della prima colonia greca sulle isole, e con l'arrivo dei romani in questa regione viticoltura č migliorata. Si presume che l'imperatore Diocleziano non solo godeva il vino, ma si occupava anche di giardinaggio e viticoltura.

Dopo l’arrivo dei croati in Dalmazia, loro hanno accettato la coltivazione della vite, e ben presto hanno raggiunto i Romani, i loro insegnanti. Con l'avvento della fillossera nel 19 secolo, un pericoloso parassita della vite nei vigneti dei paesi europei, č aumentato interesse per i vini dalmati e iniziano le loro principali esportazioni verso la Francia e altri paesi. Tuttavia, quando la malattia ha attaccato i vigneti nel cuore della Dalmazia, vi era una distruzione di massa di vigneti. Il periodo piů difficile della storia dei vini dalmati ha deteriorato la Clausola di vino, cioč la importazione preferenziale di vini italiani. Dal 1990, si creano nuove basi per l'ulteriore sviluppo di viticoltura, soprattutto in cantine di famiglia, le quali con le cantine d’aziende diventano i principali fattori di sviluppo.

Vini della Dalmazia da vitigni creati in questo luogo sono molto apprezzati fin dai tempi antichi, perché l'adattamento e le condizioni pedologiche e climatiche dei vitigni autoctoni hanno dato migliori i vini di qualitŕ da nuovi arrivati. Vini della Dalmazia hanno goduto il famoso esploratore Marco Polo, il re ungherese Bela IV., Franz Joseph a Vienna, e recentemente presidente di Stati Uniti Jimmy Carter e Papa Giovanni Paolo II., cosě come molti coronati in tanti paesi dove si esportava il vino.
Email:
Oggetto:
Messaggio:
Quante stagioni esistono entro un'anno? Anti-spam risposta č 4