Hotel Bra?ka Perla

Hotel Bra?ka Perla

Rezervirajte luksuzni apartmanski smještaj u Supetru na otoku Bra?u Hotelski smještaj Bra?ka Perla u Supetru na otoku Bra?u pod svojim okriljem nudi: 6 o?aravaju?ih apartmana i 5 soba...
više...

Gratis putovanje u Hrvatsku

Gratis putovanje u Hrvatsku

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International su pripremili za Vas cijenjeni gosti posebnu ponudu.Blue...
više...

TwitterFacebook
Ispis

Sudjelujte u sto?arskom programu agroturizma

Životinjski svijet otoka Bra?a bogat je i zanimljiv, iako na prvi pogled manje uo?ljiv od biljnog svijeta.

Od doma?ih životinja najuo?ljivije su koze, po kojima je još u anti?ko doba otok Bra? bio hvaljen. Važnu gospodarsku ulogu od davnina imaju i ovce, od ?ijeg se mlijeka u mjestima u unutrašnjosti otoka pravi poznati bra?ki sir.

Po oto?kim puteljcima i stazama ?esto se sre?u konji, a posebno ?ete se ugodno iznenaditi ukoliko se susretnete s poludivljim konjima na visoravnima isto?nog dijela otoka, koji žive slobodno i u skupinama. Zanimljivo je napomenuti kako ih sami vlasnici puštaju na visoravan da žive u skupinama, u periodima kada ih ne koriste kao ispomo? u poljima.

Uz  konje na otoku ?emo ?esto susreti mazge i mule, križance konja i magaraca.

Drugi sisavci koji žive u prirodi na otoku su doma?i i poljski miš, puh (glis), zec te kuna bjelica.

Kroz program agroturizma možete hraniti životinje na imanju te promatrati i sudjelovati u svakodnevnim radovima. Sto?arski dio nam omogu?uje svježe i kvalitetne namirnice, poput jaja i sireva, u kojima možete uživati u hotelu i na eko-imanju.

Kokoš pasmine hrvatica uzgaja se u 3 osnovna tipa koji se razlikuju po boji perja: crni, crveni i jarebi?asti ili zlatni. Ova rasa kokoši posebno se isti?e otpornoš?u na bolesti i brigom za potomstvo, te dobrom nesivoš?u i dobrom kvalitetom mesa.

Ovca pasmine pramenka prilago?ena je specifi?nim uvjetima ispaše na krševitim krajevima, a primarno je usmjerena na proizvodnju mlijeka.

Magarac je nezaobilazan dio oto?kog života u Dalmaciji. Do nedavno je rad seljaka u polju bez magarca bio gotovo nezamisliv, ali u današnje moderno vrijeme magarac više nije potreban kao nekada kada je po teškim kr?kim putovima bio nezamjenjiv pomaga?. U basnama i bajkama magarac je tvrdoglava, ?esto i glupa životinja. Tu je porijeklo i danas korištene rije?i "magarac" u pogrdnom smislu, iako se postavlja pitanje kako se ta životinja, koja je nekad bila nezamjenjiv radnik, može nazivati tvrdoglavom i lijenom.
Email:
Naslov:
Poruka:
Koliko ima godišnjih doba? Anti-spam odgovor je 4